Project Flevohout bij Lelystad

naam:

Flevohout

missie

Het voorbeeldbos Flevohout is opgezet om de mogelijkheden van Europees kwaliteitshout te laten zien. Doordat het bos er echt staat kunnen beleidsmakers, telers, houtverwerkers en consumenten de mogelijkheden in de praktijk zien. Dit voorbeeldbos is gerealiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer in de gemeente Lelystad.

uitgave:

“Van Flevohout kun je letterlijk en figuurlijk de vruchten plukken” met een plattegrond van het voorbeeldbos met een uitgezette wandeling van circa 30-45 minuten.

Download de PDF ...

Lees meer op Stichting Flevolandschap... →

Gewoon leuk om het Flevohout eens te bezoeken! Mooie afwisseling met heel veel verschillende boomsoorten. Het bos is aangeplant in 1999-2000. Het filmpje is gemaakt op 1 mei 2019.

Samen met Stichting Flevolandschap is in 2015 een nieuw beheerplan opgesteld. In het beheerplan is met name aandacht voor de voorlichtingsrol en de bijzondere beplantingen in Flevohout.

Bekijk het beheerplan Flevohout (pdf)

Hongarije

Het project Ácsteszér Pusztais is een project in Hongarije waar in de loop der jaren braakliggende landbouwgronden worden bebost. Hiermee laat de Stichting Robinia zien wat er mogelijk is om saaie en weinig geld opleverende gronden om te zetten in een aantrekkelijk, economisch en ecologisch gezond landschap. Voor de bebossing is gekozen voor robinia gemengd met diverse andere loofhoutsoorten. De robinia dient hierbij als economische gangmaker. Uiteindelijk zal hier een blijvend duurzaam gemengd loofbos ontstaan. Bij dit project wordt gericht gewerkt naar een uitvoering door lokale partijen met behoud en versterking van de ecologische en landschappelijke waarden van het gebied.

Lees meer ...

Monitoring

Stichting Robinia heeft sinds 1992 een uitgebreid monitoringprogramma in uitvoering, in dit programma worden de bosaanplanten gevolgd in hun ontwikkeling. Het betreft metingen in praktijk omstandigheden. Parameters als diktegroei, hoogte groei, veldbezetting, ziektes en stamvorm worden in dit programma vastgelegd. Op basis daarvan kunnen beheersingrepen worden gedaan en de ontwikkeling van bosopstanden worden voorspeld. De gegevens worden verzameld in Nederland, Hongarije en Duitsland. Het accent ligt op de ontwikkeling op landbouw-gronden van robinia, tamme kastanje en zoete kers en nog een aantal andere in het Nederlandse bos minder gebruikelijke boomsoorten, zoals notensoorten en Thuja.

Top

Agrodome

Het project Agrodome is een voorbeeldproject voor de bouw. Het doel is de bouw ervaring op te laten doen met andere bouwmaterialen. Agrodome is een initiatief van de Woonstichting, gemeente Wageningen en Wageningen Universiteit en Research Centrum (afdeling FBR). Het project bestaat uit een viertal woningen die zoveel mogelijk gebouwd zijn met hernieuwbare grondstoffen. Stichting Robinia maakt samen met de Stichting Agrodome gebruik van een van de woningen als informatie-centrum. Het gebouw is uiteraard op basis van een houtskelet gemaakt en verder zijn er veel toepassingen van hout in de bouw te zien en te ervaren. Zowel binnen als buiten in de gemeenschappelijke tuin.                       

Lees meer op biobasedbouwen.nl/Agrodome

Overige projecten

 

 

 

 

 

 

 

... in het kort

Het project Dannenberg bestaat uit een gemengd bos van 15 ha in 1998 aangeplant, ten noord-oosten van Berlijn, Duitsland en is een modelvoorbeeld van rendabele bebossing van landbouwgrond.

Top

Het Bos- of CO2 certificaat is een initiatief van Stichting Robinia om personen of bedrijven de mogelijkheid te geven een directe bijdrage te leveren aan de uitbreiding van bos in Europa.

Top

Het project Breukeldereng/ Doornbos is een pilot om te laten zien dat ook een kleinschalig dorpsbos lokaal hout kan opleveren en daarbij recreatief en ecologisch aantrekkelijk kan zijn.

Top